تعرفه طراحی سایت

design 300x177 تعرفه طراحی سایت

جدول تعرفه های طراحی سایت هرمز آی تی به شرح زیر میباشد :

برنزی نقره ای طلایی الماس
گرافیک اختصاصی yes تعرفه طراحی سایت گرافیک اختصاصی yes تعرفه طراحی سایت گرافیک اختصاصی yes تعرفه طراحی سایت گرافیک اختصاصی yes تعرفه طراحی سایت
برنامه نویسی حرفه ای yes تعرفه طراحی سایت برنامه نویسی حرفه ای yes تعرفه طراحی سایت برنامه نویسی حرفه ای yes تعرفه طراحی سایت برنامه نویسی حرفه ای yes تعرفه طراحی سایت
نصب سیستم مدیریت محتوا yes تعرفه طراحی سایت نصب سیستم مدیریت محتوا yes تعرفه طراحی سایت نصب سیستم مدیریت محتوا yes تعرفه طراحی سایت نصب سیستم مدیریت محتوا yes تعرفه طراحی سایت
ساخت ماژول های درخواستی اولیه yes تعرفه طراحی سایت ساخت ماژول های درخواستی اولیه yes تعرفه طراحی سایت ساخت ماژول های درخواستی اولیه yes تعرفه طراحی سایت ساخت ماژول های درخواستی اولیه yes تعرفه طراحی سایت
آپدیت و بروز رسانی ماژول ها dialog cancel تعرفه طراحی سایت آپدیت و بروز رسانی ماژول ها yes تعرفه طراحی سایت آپدیت و بروز رسانی ماژول ها yes تعرفه طراحی سایت آپدیت و بروز رسانی ماژول ها yes تعرفه طراحی سایت
آموزش حرفه ای هرمز آی تی yes تعرفه طراحی سایت آموزش حرفه ای هرمز آی تی yes تعرفه طراحی سایت آموزش حرفه ای هرمز آی تی yes تعرفه طراحی سایت آموزش حرفه ای هرمز آی تی yes تعرفه طراحی سایت
دامنه رایگان dialog cancel تعرفه طراحی سایت دامنه رایگان dialog cancel تعرفه طراحی سایت دامنه رایگان yes تعرفه طراحی سایت دامنه رایگان yes تعرفه طراحی سایت
هاست رایگان یکساله yes تعرفه طراحی سایت هاست رایگان دو ساله yes تعرفه طراحی سایت هاست رایگان دائمی yes تعرفه طراحی سایت هاست رایگان دائمی yes تعرفه طراحی سایت
سایت چند زبانه dialog cancel تعرفه طراحی سایت سایت چند زبانه dialog cancel تعرفه طراحی سایت سایت چند زبانه dialog cancel تعرفه طراحی سایت سایت چند زبانه yes تعرفه طراحی سایت
ایجاد و مدیریت صفحات yes تعرفه طراحی سایت ایجاد و مدیریت صفحات yes تعرفه طراحی سایت ایجاد و مدیریت صفحات yes تعرفه طراحی سایت ایجاد و مدیریت صفحات yes تعرفه طراحی سایت
ایجاد و مدیریت منو ها و زیر منو ها yes تعرفه طراحی سایت ایجاد و مدیریت منو ها و زیر منو ها yes تعرفه طراحی سایت ایجاد و مدیریت منو ها و زیر منو ها yes تعرفه طراحی سایت ایجاد و مدیریت منو ها و زیر منو ها yes تعرفه طراحی سایت
مدیریت گروه ها و کاربران و دسترسی ها yes تعرفه طراحی سایت مدیریت گروه ها و کاربران و دسترسی ها yes تعرفه طراحی سایت مدیریت گروه ها و کاربران و دسترسی ها yes تعرفه طراحی سایت مدیریت گروه ها و کاربران و دسترسی ها yes تعرفه طراحی سایت
معرفی به موتورهای جستجو dialog cancel تعرفه طراحی سایت معرفی به موتورهای جستجو dialog cancel تعرفه طراحی سایت معرفی به موتورهای جستجو yes تعرفه طراحی سایت معرفی به موتورهای جستجو yes تعرفه طراحی سایت
ایجاد سیستم واکنشگرا dialog cancel تعرفه طراحی سایت ایجاد سیستم واکنشگرا dialog cancel تعرفه طراحی سایت ایجاد سیستم واکنشگرا yes تعرفه طراحی سایت ایجاد سیستم واکنشگرا yes تعرفه طراحی سایت
پشتیبانی یک ساله قراردادی yes تعرفه طراحی سایت پشتیبانی یک ساله قراردادی yes تعرفه طراحی سایت پشتیبانی یک ساله قراردادی yes تعرفه طراحی سایت پشتیبانی دائمی قراردادی yes تعرفه طراحی سایت
هزینه طراحی : 2/000/000 تومان هزینه طراحی : 3/000/000 تومان هزینه طراحی : 5/000/000 تومان هزینه طراحی : 7/000/000 تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین

در صورت داشتن هرگونه سوال با کارشناسان ما تماس بگیرید.